Millores a la Llar Petete de Miami Platja

,

Aprofitant el tancament de la Llar Petete de Miami Platja durant les vacances de Nadal, s’ha aprofitat per executar alguna de les millores que es tenien programades per tal de solucionar algunes deficiències de l’edifici.

Els treballs realitzats durant aquests dies han consistit en el canvi del parquet de les dues aules de 2 a 3 anys, ja que per l’ús intensiu s’havia deteriorat i requeria la seva substitució. El parquet és un element molt adequat, ja que aporta calidesa i facilita el desenvolupament de les activitats pròpies del centre.

També s’han arreglat alguns problemes de filtracions que s’havien detectat en un parell d’aules i en l’aula de psicomotricitat, i s’han realitzat els treballs de pintura perquè les aules estiguin en condicions pel desenvolupament de l’activitat pròpia de la llar.

Regularment es realitza un manteniment preventiu de les instal·lacions i evidentment, en funció de les incidències, s’actua amb diligència en les reparacions correctives necessàries perquè les instal·lacions estiguin sempre en les millors condicions.

També s’han realitzat treballs previs per la transformació dels patis en espais més amables i de interacció amb els infants. Aquests treballs es desenvoluparan durant el semestre, respectant al màxim la no interferència amb les activitats del centre.

Subscriu-te i rep totes les notícies!

T'enviarem únicament noticies dels serveis i activitats de Nostreserveis. Per a més informació i com exercir dels teus drets consulta la política de privacitat

Subscriu-te i rep totes les notícies!

T'enviarem únicament noticies del serveis i activitats de Nostreserveis. Per a més informació i com exercir dels teus drets consulta la política de privacitat.